Od začiatku tohto roka sa medzinárodné prostredie stalo zložitejším a tvrdším.Domáca epidémia sa často rozšírila a nepriaznivý vplyv sa výrazne zvýšil.Ekonomický vývoj je mimoriadne neobvyklý.Neočakávané faktory priniesli vážny dopad a tlak na pokles ekonomiky v druhom štvrťroku výrazne vzrástol.Tvárou v tvár mimoriadne zložitým a zložitým situáciám, pod silným vedením Ústredného výboru KSČ so súdruhom Si Ťin-pchingom v jeho jadre, všetky regióny a oddelenia dôkladne implementovali rozhodnutia a rozmiestnenia Ústredného výboru KSČ a Štátnej rady a účinne koordinovali prevencia a kontrola epidémie a hospodársky a sociálny rozvoj a zintenzívnili sa snahy o úpravu makropolitík., Efektívne implementovať balík politík a opatrení na stabilizáciu ekonomiky, odraz epidémie bol efektívne kontrolovaný, národné hospodárstvo sa stabilizovalo a odrazilo, marža výrobného dopytu sa zlepšila, trhové ceny boli v podstate stabilné, živobytie ľudí bola efektívne zaručená, pokračoval trend kvalitného rozvoja a celková sociálna situácia zostala stabilná.

Ekonomika odolala tlaku a v prvom a druhom štvrťroku dosiahla kladný rast

Hlavné ekonomické ukazovatele v apríli výrazne klesli.Tvárou v tvár neustále sa zvyšujúcemu novému tlaku smerom nadol Ústredný výbor strany a Štátna rada prijali vedecké rozhodnutia, zaviedli včasné a rozhodné politiky, trvali na tom, aby sa nezapájali do „záplav“ a zaviedli politiky a opatrenia Ústrednej ekonomickej pracovnej konferencie a „Pracovná správa vlády“ vopred.Celkové myslenie a politická orientácia vlády, zavedenie balíka politických opatrení na stabilizáciu ekonomiky a zvolanie celoštátnej videokonferencie a telekonferencie s cieľom rozvinúť a stabilizovať celkový ekonomický trh, účinok politiky sa dostavil rýchlo.Pokles hlavných ekonomických ukazovateľov sa v máji zúžil, v júni sa ekonomika stabilizovala a odskočila a v 2. štvrťroku ekonomika dosiahla kladný rast.Podľa predbežných výpočtov bol HDP v prvej polovici roka 56 264,2 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 % v stálych cenách.Pokiaľ ide o rôzne odvetvia, pridaná hodnota primárneho priemyslu bola 2 913,7 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,0 %;pridaná hodnota sekundárneho priemyslu bola 22 863,6 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 3,2 %;pridaná hodnota terciárneho priemyslu bola 30 486,8 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 1,8 %.Medzi nimi bol HDP v druhom štvrťroku 29 246,4 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 0,4 %.Pokiaľ ide o rôzne odvetvia, pridaná hodnota primárneho priemyslu v druhom štvrťroku bola 1818,3 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 4,4 %;pridaná hodnota sekundárneho priemyslu bola 12 245 miliárd juanov, čo predstavuje nárast o 0,9 %;pridaná hodnota terciárneho priemyslu bola 15 183,1 miliardy juanov, čo predstavuje pokles o 0,4 %.

2. Ďalšia úroda letného obilia a stabilný rast chovu zvierat

V prvom polroku sa pridaná hodnota poľnohospodárstva (výsadba) medziročne zvýšila o 4,5 %.Celková produkcia letného obilia v krajine bola 147,39 milióna ton, čo predstavuje nárast o 1,434 milióna ton alebo 1,0 % oproti predchádzajúcemu roku.Naďalej sa optimalizovala štruktúra poľnohospodárskej výsadby a zväčšila sa osiata plocha hospodárskych plodín, ako je repka.V prvom polroku bola produkcia bravčového, hovädzieho, baraniny a hydiny 45,19 mil. ton, čo predstavuje medziročný nárast o 5,3 %.Z nich vzrástla produkcia bravčového mäsa o 8,2 %, hovädzieho mäsa o 3,8 % a baraniny o 0,7 % a produkcia hydinového mäsa sa znížila o 0,8 %;produkcia mlieka vzrástla o 8,4 % a produkcia hydinového mäsa o 8,4 %.Produkcia vajec sa zvýšila o 3,5 %.V 2. štvrťroku sa produkcia bravčového, hovädzieho, baraniny a hydiny medziročne zvýšila o 1,6 %, z toho bravčového o 2,4 %.Stav živých ošípaných bol ku koncu 2. štvrťroka 430,57 milióna, čo predstavuje medziročný pokles o 1,9 %, z toho 42,77 milióna chovných prasníc a 365,87 milióna živých ošípaných, čo predstavuje nárast o 8,4 %.

3. Priemyselná výroba sa stabilizovala a odrazila sa a rýchlo sa rozvíjala high-tech výroba

Pridaná hodnota priemyselných podnikov nad určenú veľkosť v 1. polroku medziročne vzrástla o 3,4 %.Z hľadiska troch kategórií sa pridaná hodnota v ťažobnom priemysle medziročne zvýšila o 9,5 %, spracovateľský priemysel o 2,8 % a výroba a dodávka elektriny, tepla, plynu a vody o 3,9 %.Pridaná hodnota high-tech výroby sa medziročne zvýšila o 9,6 %, o 6,2 percentuálneho bodu rýchlejšie ako vo všetkých odvetviach nad určenú veľkosť.Z hľadiska ekonomických typov sa pridaná hodnota štátom kontrolovaných podnikov medziročne zvýšila o 2,7 %;akciové podniky vzrástli o 4,8 %, podniky so zahraničnými investíciami, podniky so zahraničnou účasťou v Hongkongu, Macau a Taiwane poklesli o 2,1 %;súkromné ​​podniky vzrástli o 4,0 %.Pokiaľ ide o produkty, produkcia nových energetických vozidiel, solárnych článkov a zariadení základňových staníc mobilnej komunikácie medziročne vzrástla o 111,2 %, 31,8 % a 19,8 %.

Pridaná hodnota priemyselných podnikov nad určenú veľkosť v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 0,7 %.Spomedzi nich pridaná hodnota odvetví nad určenú veľkosť v apríli medziročne klesla o 2,9 %;miera rastu sa v máji zmenila z negatívneho na kladné, a to o 0,7 %;v júni vzrástla o 3,9 %, o 3,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci a medzimesačne o 0,84 %.Index nákupných manažérov výroby bol v júni 50,2 percenta, čo predstavuje nárast o 0,6 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu mesiacu;index očakávanej produkcie a obchodnej činnosti podnikov bol 55,2 percenta, čo predstavuje nárast o 1,3 percentuálneho bodu.Od januára do mája dosiahli národné priemyselné podniky nad určenou veľkosťou celkový zisk 3,441 bilióna juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,0 %.

4. Odvetvie služieb sa postupne zotavuje a moderné odvetvie služieb má dobrú dynamiku rastu

V prvom polroku sa pridaná hodnota odvetvia služieb medziročne zvýšila o 1,8 %.Spomedzi nich vzrástla pridaná hodnota prenosu informácií o 9,2 %, softvéru a služieb informačných technológií a finančného priemyslu o 5,5 %.Pridaná hodnota odvetvia služieb v 2. štvrťroku medziročne klesla o 0,4 %.Index produkcie služieb v apríli medziročne klesol o 6,1 %;v máji sa pokles zúžil na 5,1 %;v júni sa pokles premenil na nárast o 1,3 %.Prevádzkové výnosy podnikov služieb nad určenú veľkosť za január až máj medziročne vzrástli o 4,6 %, o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v januári až apríli.V júni bol index obchodnej aktivity v odvetví služieb 54,3 percenta, čo je o 7,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci.Z pohľadu priemyslu sú indexy podnikateľskej aktivity maloobchod, železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, poštové služby, peňažné a finančné služby, služby kapitálového trhu a ostatné odvetvia vo vysokom pásme prosperity nad 55,0 %.Pokiaľ ide o očakávania trhu, index očakávanej obchodnej aktivity v odvetví služieb bol 61,0 percent, čo je o 5,8 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci.

5. Tržby na trhu sa zlepšili a maloobchodný predaj základného živého tovaru rýchlo rástol

V prvej polovici roka bol celkový maloobchodný predaj spotrebného tovaru 21 043,2 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 0,7 %.Podľa umiestnenia obchodných jednotiek bol maloobchodný predaj mestského spotrebného tovaru 18 270,6 miliardy juanov, čo je pokles o 0,8 %;maloobchodný predaj vidieckeho spotrebného tovaru bol 2 772,6 miliardy juanov, čo predstavuje pokles o 0,3 %.Pokiaľ ide o typy spotreby, maloobchodný predaj tovaru bol 19 039,2 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 0,1 %;príjmy zo stravovania boli 2 004 miliárd juanov, čo je pokles o 7,7 %.Základná životná spotreba stabilne rástla a maloobchodný predaj obilia, oleja, potravín a nápojov podľa jednotiek nad určenú veľkosť vzrástol o 9,9 % a 8,2 %.Národné online maloobchodné tržby dosiahli 6 300,7 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 3,1 %.Medzi nimi bol online maloobchodný predaj fyzického tovaru 5 449,3 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 5,6 %, čo predstavuje 25,9 % z celkového maloobchodného predaja sociálneho spotrebného tovaru.Celkový maloobchodný predaj spotrebného tovaru v 2. štvrťroku medziročne poklesol o 4,6 %.Spomedzi nich celkový maloobchodný predaj spotrebného tovaru v apríli medziročne poklesol o 11,1 %;v máji sa pokles zúžil na 6,7 ​​%;v júni sa pokles zmenil na zvýšenie, medziročne o 3,1 % a medzimesačne o 0,53 %.

6. Investície do fixných aktív naďalej rástli a investície do high-tech odvetví a sociálnych oblastí rýchlo rástli

V prvej polovici roka boli národné investície do fixných aktív (bez farmárov) 27 143 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 6,1 %.Pokiaľ ide o rôzne oblasti, investície do infraštruktúry vzrástli o 7,1 %, investície do výroby vzrástli o 10,4 % a investície do rozvoja nehnuteľností klesli o 5,4 %.Predajná plocha komerčného bývania na celoštátnej úrovni bola 689,23 milióna metrov štvorcových, čo predstavuje pokles o 22,2 %;objem predaja komerčného bývania bol 6 607,2 miliardy juanov, čo predstavuje pokles o 28,9 %.Z pohľadu jednotlivých odvetví vzrástli investície v primárnom priemysle o 4,0 %, investície v sekundárnom priemysle o 10,9 % a investície v terciárnom priemysle o 4,0 %.Súkromné ​​investície vzrástli o 3,5 %.Investície do high-tech odvetví vzrástli o 20,2 %, z toho investície do high-tech výrobných odvetví a high-tech odvetví služieb vzrástli o 23,8 % a 12,6 %.V high-tech spracovateľskom priemysle sa investície do výroby elektroniky a komunikačných zariadení zvýšili o 28,8 % a výroby zdravotníckych zariadení a prístrojov o 28,0 %;v odvetví high-tech služieb sa investície do služieb transformácie vedeckých a technologických úspechov a do služieb výskumu, vývoja a dizajnu zvýšili o 13,6 %.%, 12,4 %.Investície do sociálnej oblasti vzrástli o 14,9 %, z toho investície do zdravotníctva o 34,5 % a do školstva o 10,0 %.Investície do fixných aktív (bez farmárov) v 2. štvrťroku medziročne vzrástli o 4,2 %.Spomedzi nich tempo rastu v apríli dosiahlo 1,8 %, tempo rastu sa v máji zrýchlilo na 4,6 % av júni sa tempo rastu ďalej obnovilo na 5,6 %.Investície do fixných aktív (bez vidieckych domácností) sa v júni medzimesačne zvýšili o 0,95 %.

7. Dovoz a vývoz tovarov rýchlo rástol a obchodná štruktúra sa naďalej optimalizovala

V prvej polovici roka bol celkový dovoz a vývoz tovaru 19 802,2 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 9,4 %.Medzi nimi bol vývoz 11 141,7 miliárd juanov, čo predstavuje nárast o 13,2 %;dovoz bol 8 660,5 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 4,8 %.Dovoz a vývoz boli vyrovnané, s obchodným prebytkom 2 481,2 miliardy juanov.Dovoz a vývoz všeobecného obchodu vzrástol o 13,1 %, na celkovom dovoze a vývoze sa podieľal 64,2 %, čo predstavuje nárast o 2,1 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Dovoz a vývoz súkromných podnikov vzrástol o 13,6 %, na celkovom dovoze a vývoze sa podieľal 49,6 %, čo predstavuje nárast o 1,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Dovoz a vývoz strojárskych a elektrotechnických výrobkov vzrástol o 4,2 % a na celkovom dovoze a vývoze sa podieľal 49,1 %.V júni bol celkový objem dovozu a vývozu 3 765,7 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %.Medzi nimi bol vývoz 2 207,9 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 22,0 %;dovoz bol 1 557,8 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 4,8 %.

8. Spotrebiteľské ceny mierne vzrástli, zatiaľ čo ceny priemyselných výrobcov pokračovali v poklese

Národné spotrebiteľské ceny (CPI) vzrástli v prvom polroku medziročne o 1,7 %.Z hľadiska kategórií vzrástli ceny potravín, tabaku a alkoholu medziročne o 0,4 %, odevov vzrástli o 0,5 %, bytov vzrástli o 1,2 %, tovarov dennej potreby a služieb vzrástli o 1,0 %, dopravy a spojov. ceny vzrástli o 6,3 %, vzdelávanie, kultúra a zábava o 2,3 %, zdravotníctvo Ceny zdravotnej starostlivosti vzrástli o 0,7 percenta a ostatné dodávky a služby o 1,2 percenta.V rámci cien potravín, tabaku a alkoholu klesli ceny bravčového mäsa o 33,2 %, obilia o 2,4 %, čerstvého ovocia o 12,0 % a čerstvej zeleniny o 8,0 %.Jadrový CPI, ktorý nezahŕňa ceny potravín a energií, vzrástol o 1,0 %.Národná spotrebiteľská cena v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 2,3 %.Spomedzi nich spotrebiteľské ceny v apríli a máji medziročne vzrástli o 2,1 %;v júni medziročne vzrástla o 2,5 % a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa nezmenila.

V 1. polroku vzrástla národná výrobná cena pre priemyselných výrobcov medziročne o 7,7 % av 2. štvrťroku o 6,8 % medziročne.V rámci nich sa apríl medziročne zvýšil o 8,0 % a máj o 6,4 %;v júni medziročne vzrástla o 6,1 % a medzimesačne stagnovala.Nákupné ceny priemyselných výrobcov vzrástli v 1. polroku celoštátne medziročne o 10,4 % av 2. štvrťroku medziročne o 9,5 %.V rámci nich sa medziročne zvýšili apríl o 10,8 % a máj o 9,1 %;v júni medziročne vzrástla o 8,5 % a medzimesačne o 0,2 %.

9. Situácia v oblasti zamestnanosti sa zlepšila a miera nezamestnanosti v mestách sa znížila

V prvej polovici roka sa v mestských oblastiach po celej krajine vytvorilo 6,54 milióna nových pracovných miest.Zisťovaná miera nezamestnanosti v mestských oblastiach v celoštátnom meradle bola v priemere 5,7 percenta a priemer v druhom štvrťroku bol 5,8 percenta.V apríli bola celoštátna prieskumná miera nezamestnanosti v mestách 6,1 %;V júni bola miera nezamestnanosti zisťovania o registrácii miestnych domácností 5,3 %;miera nezamestnanosti v rámci zisťovania o registrácii domácností migrantov bola 5,8 %, z toho miera nezamestnanosti v prieskume o populácii o registrácii domácností migrantov bola 5,3 %.Zisťovaná miera nezamestnanosti pre vekovú skupinu 16-24 a 25-59 rokov bola 19,3 %, resp. 4,5 %.Skúmaná miera nezamestnanosti v mestách v 31 veľkých mestách bola 5,8 percenta, čo je o 1,1 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom mesiaci.Priemerný týždenný pracovný čas zamestnancov v podnikoch bol 47,7 hodiny.Na konci druhého štvrťroka bolo 181,24 milióna migrujúcich vidieckych robotníkov.

10. Príjem obyvateľov neustále rástol a pomer príjmu na hlavu obyvateľov miest a vidieka sa zužoval

V prvej polovici roka bol disponibilný príjem na obyvateľa 18 463 juanov, čo predstavuje medziročný nominálny nárast o 4,7 %;reálne zvýšenie o 3,0 % po odpočítaní cenových faktorov.Podľa trvalého bydliska bol disponibilný príjem mestských obyvateľov na hlavu 25 003 juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 % v nominálnom vyjadrení a skutočný nárast o 1,9 %;disponibilný príjem vidieckych obyvateľov na hlavu bol 9 787 juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,8 % v nominálnom vyjadrení a 4,2 % v reálnom vyjadrení.Pokiaľ ide o zdroje príjmov, mzdový príjem na obyvateľa, čistý príjem z podnikania, čistý príjem z majetku a čistý príjem z transferov domácich rezidentov vzrástli v nominálnom vyjadrení o 4,7 %, 3,2 %, 5,2 % a 5,6 %.Pomer príjmu na hlavu obyvateľov miest a vidieka bol 2,55, čo je o 0,06 menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.Národný medián disponibilného príjmu obyvateľov na obyvateľa bol 15 560 juanov, čo predstavuje medziročný nominálny nárast o 4,5 %.

Vo všeobecnosti sa radom solídnych a stabilných hospodárskych politík dosiahli pozoruhodné výsledky.hospodárstvo mojej krajiny prekonalo nepriaznivé účinky neočakávaných faktorov a vykazuje trend stabilizácie a oživenia.Najmä v druhom štvrťroku ekonomika dosiahla pozitívny rast a stabilizovala ekonomický trh.Výsledky sú ťažko vybojované.Treba si však uvedomiť aj to, že vo svetovej ekonomike stúpa riziko stagflácie, sprísňujú sa politiky veľkých ekonomík, výrazne sa zvýšili vonkajšie faktory nestability a neistoty, nezaznamenal sa vplyv domácej epidémie. úplne eliminované, pokles dopytu a ponukové šoky sú vzájomne prepojené, štrukturálne rozpory a cyklické problémy sa prekrývajú, fungovanie trhových subjektov je stále relatívne zložité a základ pre trvalé oživenie ekonomiky nie je stabilný.V ďalšej fáze sa musíme riadiť pokynmi Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru, implementovať nový koncept rozvoja úplne, presne a komplexne a efektívne koordinovať prevenciu a kontrolu epidémií a rozvoj v súlade s s požiadavkami predchádzania epidémii, stabilizácie ekonomiky a zabezpečenia bezpečného rozvoja.Ekonomický a sociálny rozvoj, využiť kritické obdobie hospodárskej obnovy, venovať veľkú pozornosť implementácii balíka politík na stabilizáciu ekonomiky a pokračovať v dobrej práci v práci „šesť stability“ a „šesť záruk“, pokračovať zvýšiť efektivitu a aktiváciu a pokračovať v upevňovaní základov pre ekonomickú stabilitu a obnovu, aby sa zabezpečilo, že hospodárstvo funguje v rozumnom rozsahu.Vďaka.

Spýtal sa reportér

Reportér Phoenix TV:

V druhom štvrťroku sme zaznamenali pokles hospodárskeho rastu v dôsledku vážneho dopadu epidémie.Čo si o tom myslíš?Dokáže čínska ekonomika v ďalšej fáze dosiahnuť udržateľné oživenie?

Fu Linghui:

V druhom štvrťroku sa v dôsledku zložitého vývoja medzinárodného prostredia a vplyvu domácich epidémií a ďalších neočakávaných faktorov výrazne zvýšil tlak na pokles ekonomiky.Pod silným vedením Ústredného výboru KSČ so súdruhom Si Ťin-pchingom v jeho jadre všetky regióny a oddelenia účinne koordinovali prevenciu a kontrolu epidémií a hospodársky a sociálny rozvoj a zaviedli balík politík a opatrení na stabilizáciu ekonomiky.Majú hlavne tieto vlastnosti:

V prvom a druhom štvrťroku hospodárstvo mojej krajiny odolalo tlaku a dosiahlo pozitívny rast.V podmienkach dopadu epidémie v apríli a medziročného poklesu hlavných ukazovateľov všetky strany zintenzívnili úsilie o stabilizáciu rastu, aktívne podporovali plynulosť logistiky, odolávali tlaku na pokles ekonomiky, podporovali stabilizáciu a oživenie ekonomiky a zabezpečili pozitívny vplyv druhého štvrťroka.zvýšiť.V druhom štvrťroku vzrástol HDP medziročne o 0,4 %.Priemysel a investície naďalej rástli.Pridaná hodnota priemyselných podnikov nad určenú veľkosť sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšila o 0,7 % a investície do investičného majetku medziročne vzrástli o 4,2 %.

Po druhé, z mesačného hľadiska sa ekonomika od mája postupne zotavuje.V dôsledku neočakávaných faktorov v apríli hlavné ukazovatele výrazne klesli.S celkovým zlepšením prevencie a kontroly epidémií, riadnym obnovením práce a výroby podnikov boli účinné viaceré politiky a opatrenia na stabilizáciu rastu.Ekonomika v máji zastavila klesajúci trend v apríli av júni sa hlavné ekonomické ukazovatele stabilizovali a odrazili.Z hľadiska produkcie sa pridaná hodnota priemyselných podnikov nad určenú veľkosť v júni medziročne zvýšila o 3,9 %, čo je o 3,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci;index produkcie služieb sa tiež zmenil z poklesu o 5,1 % v predchádzajúcom mesiaci na nárast o 1,3 %;z hľadiska dopytu maloobchodný predaj spotrebného tovaru v júni Celková suma sa zmenila z poklesu o 6,7 % v predchádzajúcom mesiaci na nárast o 3,1 %;export vzrástol o 22 %, o 6,7 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci.Z regionálneho hľadiska sa v júni medzi 31 provinciami, autonómnymi regiónmi a obcami medziročná miera rastu priemyselnej pridanej hodnoty nad určenú veľkosť v 21 regiónoch odrazila od predchádzajúceho mesiaca a predstavovala 67,7 %;tempo rastu maloobchodného predaja spotrebného tovaru za jednotky nad určenú veľkosť v 30 regiónoch sa od predchádzajúceho mesiaca odrazilo a predstavovalo 96,8 %.

Po tretie, celková cena zamestnania


Čas odoslania: 17. júla 2022